Ny badebro passer perfekt ind i ”Naturens Rige”


Borgmester Hans Østergaard klippede på årets første forårsdag den røde snor ved indvielsen af Ringkøbing Svømmehals Brolaugs nye badebro

Ringkøbing-Skjern Kommune markedsfører sig helt med rette som ”Naturens Rige”. På den – i hvert fald ifølge kalenderen – første forårsdag i 2024 blev en markant del af og en nyskabelse i naturens rige sat i festligt perspektiv omkring den nye badebro, der er etableret i fjorden ud for Ringkøbing Svømmehal. Fredag den 1. marts på en lidt råkold eftermiddag blev badebroen, som Ringkøbing Svømmehals Brolaug står bag, officielt indviet.

- Dette projekt passer perfekt ind i kommunens natur- og ressourcepolitik og i vores fritidspolitik, der bl.a. bygger på at fremme sundhed og en sund livsstil, understregede borgmester Hans Østergaard i sin tale, før han klippede den røde snor som bevis på, at nu er den nye badebro officielt indviet.

Den store frivillighed

Det er frivillige ildsjæle, der fik ideen til og står bag det store arbejde med at få tilladelser til og økonomisk ballast til den nye badebro.

- Jeg er stolt hver gang, at jeg rundt i kommunen kan konstatere den store frivillighed, der ligger bag, når projekter af forskellig art i lokalområderne skal planlægges og føres ud i livet. Det er et godt eksempel på, at vi er gode, når vi står sammen, sagde borgmesteren bl.a. i sin tale ved indvielsen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har selv ydet sine bidrag til, at badebroen kunne blive en realitet. Dels som en aktiv medspiller i forbindelse med godkendelse hos myndighederne til placering af broen, dels via et kontant tilskud på 75.000 kr. til projektet fra kommunens såkaldte gearingspulje, der bl.a. støtter ”grønne” projekter.  

Realiteter bag formålet

Derudover har kommunen givet tilsagn om senere på året at etablere en sti direkte fra svømmehallen til badebroen. På den måde er der på alle måder skabt grobund for formålet med badebroen, som Ringkøbing Svømmehals Brolaug har formuleret: ”Vi ønsker med denne smukke og attraktive badebro ud for Ringkøbing Svømmehal at øge samspillet mellem fjord, Ringkøbing by og svømmehallen. Til gavn både sommer og vinter for byens børn og voksne samt turister i Ringkøbing og omegn”.

At brolaugets formål ikke er tomme ord, men en fuldbyrdet realitet blev i den grad synligt og kunne høres ved indvielsen den 1. marts:

* Dels kunne formanden for brolaugets bestyrelse, Niels Kjær Hansen, i sin tale ved indvielsen konstatere, at Ringkøbing har taget godt imod den nye badebro og formålet med den. Det blev manifesteret ved, at op mod 100 mennesker mødte op til indvielsen.

* Dels bevægede en snes inkarnerede vinterbadere sig ud i fjorden fra broen for også på den måde at manifestere, at den er til gavn både sommer og vinter for alle aldre i Ringkøbing og omegn og for turister.

Den har bestået sin prøve

Formand Niels Kjær Hansen fortalte i sin tale bl.a. om den proces over godt 3 år, som ildsjæle havde gang i for at få tilladelser og økonomi på plads til at realisere projektet. Han takkede kommunen for godt medspil og de mange sponsorer, for deres medvirken. Og så konstaterede han i øvrigt, at badebroen også vejrmæssigt allerede har stået sin prøve: Den bestod med glans de første udfordringer med is på fjorden og stormen Rolf forleden.

- Det tegner godt, understregede brolaugets formand.

Fakta om badebroen og
Ringkøbing Svømmehals Brolaug

* Følgende har sponsoreret i alt 400.000 kr. til etablering af badebroen: Friluftsrådet (hovedsponsor med 200.000 kr.), Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkjøbing Landbobank, Ringkøbing Udviklingsforum, Lions Ringkøbing, Ringkøbing Svømmeklub, Ringkøbing Rotary Klub, OneCollection, Café La Vista og Estate Mæglerne Ringkøbing.

* Badebroen er bygget af firmaet NBC Marina, Middelfart, der har stor erfaring med brobygning over hele landet.

* Ringkøbing Svømmehals Brolaugs bestyrelse består af: Niels Kjær Hansen (formand), Mogens Brønden Christensen (kasserer), Lena Ploug, Per Lange Andersen og Erna Pilgaard. Suppleanter: Karin Tordrup og Bente Brønden Christensen.

* Brolauget har et udviklingsudvalg, der bl.a. skal arbejde for bedre adgang for handicappede til badebroen. Udvalget består af: Kirsten Nielsen, Erna Pilgaard, Lena Ploug og Per Lange Andersen.

* Brolauget har et udvalg, der skal stå for det praktiske arbejde med badebroen, f.eks. ved nedtagning og opsætning af broen i forbindelse med eventuelle isskruninger. Udvalget består af: Ivan Holk, Jan Bech Andersen, Ove Hjortholm, Hans Christensen, Peter Schmidt Sørensen, Mogens Brønden Christensen og Niels Kjær Hansen.

 

  Borgmester Hans Østergaard klipper snoren til den nye badebro, mens formanden for brolaugets bestyrelse, Niels Kjær Hansen, ser til. 
En snes vinterbadere markerede indvielsen med en sund dukkert.  
  Ringkøbing har taget den nye badebro ud for svømmehallen til sig. Det kunne også ses på fremmødet ved indvielsen.
Bestyrelsen for Ringkøbing Svømmehals Brolaug. Fra venstre Per Lange Andersen, Lena Ploug, Niels Kjær Hansen (formand), Mogens Brønden Christensen (kasserer) og Erna Pilgaard. Det var Per Lange Andersen, Lena Ploug og Erna Pilgaard, der for 3 år siden tog initiativet til projektet.  
  Bente Brønden Christensen er ivrig bruger af både Ringkøbing Svømmehal og badebroen i forbindelse med vinterbadning. – Vi glæder os rigtig meget over den nye bro, som jo er for alle og ikke kun for brugere af svømmehallen, understregede Bente, da vi mødte hende lige før indvielsen af broen. Hun er i øvrigt også suppleant til brolaugets bestyrelse. 
En snes vinterbadere i forhallen til svømmehallen, før de bevægede sig ud til det kolde gys fra badebroen.  
  Alice Hedegaard (tv) og Elsebet Sommer er begge inkarnerede vinterbadere. Her nyder de et glas champagne sammen med Arne Hedegaard ved indvielsen af badebroen.
Den nye badebro og Ringkøbing Svømmehal klæder hinanden.