Med leg snuser skoleelever til livredning i Ringkøbing


300 skoleelever fra seks skoler har i uge 16 fået inspiration og motivation i Ringkøbing Svømmehal af to ”rigtige kystlivreddere”

Det er sjovt at være til svømning i Ringkøbing Svømmehal. Det synes de elever fra Tim, Hee og Holmsland skoler, Ringkøbing Skole, Alkjærskolen og Rindum Kjærgaard, der en gang om ugen boltrer sig i vandet og samtidig får svømmeundervisning.

Men fra mandag til fredag i uge 16 i 2023 syntes de og deres svømmelærere, at det var ekstra sjovt og lærerigt at være i Ringkøbing Svømmehal. Her blev de af to af de kystlivreddere, der i sommersæsonen arbejder for TrygFonden på danske strande, undervist i og motiveret til, hvordan man uanset alder kan redde sig selv og være med til at redde andre i kritiske situationer. Ca. 300 elever på ca. 15 hold fra de nævnte skoler fik i ugens løb en ekstra god oplevelse og prøvede kræfter med ægte livredderudstyr.

Et livreddertårn i
Ringkøbing Svømmehal


Forhistorien til ugen er, at TrygFonden sidste år donerede et livreddertårn til Ringkøbing Svømmehal. Det indeholder spændende udstyr, som skal inspirere brugere af svømmehallen til at prøve kræfter med livredning – på en sjov måde. Udstyret er f.eks. rescue boards, redningskranse, bjærgedukker, redningsveste og -torpedoer.

Livreddertårnet er en mindre udgave af TrygFondens populære rød-hvide livreddertårne, som vi kender fra strandene, f.eks. i Søndervig. Men i modsætning til strandene er livreddertårnet i Ringkøbing Svømmehal ikke forbeholdt professionelle livreddere. Tværtimod skal indholdet i tårnene inspirere alle brugere til at lege med og udforske livredning.

Inspiration til elever og lærere

Det var i den sammenhæng, at to livreddere, der i sommersæsonen ved, hvordan det er at være ”rigtige kystlivreddere”, som et gratis tilbud fra TrygFonden underviste elever fra Ringkøbing-egnens skoler i Ringkøbing Svømmehal.

- TrygFonden har efterhånden doneret livreddertårne og -udstyr til ca. 50 svømmehaller i Danmark. I forlængelse heraf vil vi gerne ud til alle de haller, hvor skoler har svømmeundervisning, for at inspirere eleverne til at lege med og være opmærksom på, hvad livredning er. Vi vil også gerne være med til at inspirere elevernes lærere til at bruge livredderudstyret som en naturlig del af svømmeundervisningen, siger Torben Rehder, der arbejder for TrygFonden, bl.a. som kystlivredder, men også som supervisor for andre livreddere.

Torben Rehder understreger, at formålet med besøget i svømmehaller rundt i landet jo ikke er at uddanne børnene til livreddere.

- Nej, formålet er på en sjov måde at gøre børnene dus med, hvad livredning er, og hvordan de selv kan være opmærksomme på, hvad de kan gøre for at redde dem selv og andre i kritiske situationer i vandet. At vi så måske samtidig allerede nu kan gøre dem lidt tændte på, at de selv kunne tænke sig at blive kystlivreddere på et tidspunkt, når de har alderen til det – ja, det vil jo kun være en ekstra gevinst ved den inspiration, vi kan give dem. Hvem ved? Om en halv snes år er der måske en del af eleverne her, der har en tjans som kystlivreddere og potentielt er med til at redde liv, siger Torben Rehder.

Glade børn fra
Holmsland Skole

Blandt de mange, der på den måde fik sjov inspiration til livredning i Ringkøbing Svømmehal i uge 16, var knap 20 elever fra 4., 5. og 6. klasserne på Holmsland Skole og deres svømmelærere, Anders Johannesen og Lisbeth Klokkeholm.

- Både udstyret i livreddertårnet i svømmehallen og den inspiration, vi får af kystlivredderne i en time her i dag, betyder meget for vores svømmeundervisning i det daglige. Vi er ”klædt på” til at kunne lade kendskab til livredning være en fast del af undervisningen, og børnene synes, at det i den grad er sjovt. Vi kan også mærke på dem, at de både her og ude omkring, hvor de færdes ved vand, er meget opmærksomme på udstyr, der kan være med til at redde liv, siger lærer Anders Johannesen.

En særlig forpligtelse

Det er ROFI-Centret, der via en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune har ansvaret for driften af Ringkøbing Svømmehal. ROFI-Centrets leder, Per Lange Andersen, sætter her ord på, hvad donationen af livredderudstyr fra TrygFonden og kystlivreddernes gratis undervisning af skoleelever i svømmehallen i uge 16 betyder:

- På Ringkøbing-egnen er vi omgivet af og har et tæt forhold til vand. I dette perspektiv har vi sat ekstra fokus på et mål om, at folk i alle aldre skal klædes på til at kunne redde sig selv og andre, hvis der opstår kritiske situationer, både i vand og på land. Vi mener, at vi har en særlig forpligtelse til at gøre børn dus med, hvad de kan være med til at gøre i denne sammenhæng. Den flotte opbakning fra TrygFonden er med til, at vi kan gøre livredning til et særligt ”brand” for Ringkøbing Svømmehal, siger Per Lange Andersen.

 

  Kystlivredderne Torben Rehder og Amalie Østrup fra TrygFonden, der gav ca. 300 skoleelever i Ringkøbing Svømmehal sjov inspiration til livredning. 
Elever fra Holmsland Skole på rescue boards i Ringkøbing Svømmehal. På land til højre, Steen Axelsen, der har det daglige ansvar i forhold til brugerne i Ringkøbing Svømmehal.  
  Villiam fra Holmsland Skole er helt fortrolig med og glad for at være på et rescue board.
Der var også tid til afslapning – her for Rosa i en redningskrans.  
  Eleverne fra Holmsland Skole nød i den grad den lidt anderledes undervisning den dag i svømmehallen. 
Svømme lærerne på Holmsland Skole, Lisbeth Klokkeholm og Anders Johannesen, var lige så aktive som deres elever i vandet og var også meget tilfredse med dagen.