Ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing Svømmehals Brolaug


Ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing Svømmehals Brolaug

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing Svømmehals Brolaug onsdag den 29. november 2023 kl. 17.00. Generalforsamlingen finder sted i ROFI-Centret.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. 

5. Valg til bestyrelsen, herunder

a) valg af formand i lige år

b) valg af kasserer i ulige år

c) valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

d) to suppleanter

e) 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

6. Nedsættelse af praktisk udvalg der skal stå for vedligeholdelse, optagning og opstilling af bro mv.

7. Evt.